Det våras och styrelsen informerar om en proposition inför årsmötet

Vårtecken

Den 16 april kl 15 är det årsmöte och för att du ska kunna vara förberedd på en proposition som styrelsen kommer att presentera på mötet följer information om den här redan nu:

Proposition från styrelsen till årsmötet 2023-04-16

Som bekant driver Leksands kommun frågan om att skapa nya gemensamhetsanläggningar av byvägarna inom kommunen. Arbetet med att skapa gemensamhetsanläggningarna bedrivs via Lantmäteriet.

Sedan våren 2022 finns en kontaktgrupp från Plintsberg/Västberg gentemot Lantmäteriet som idag består av: från Plintsberg: Björn Forsberg (sammankallande), Conny Sundqvist, Karl Klevert, Lars Lindelöf, Åke Dalin och Jahn Östberg; från Västberg: Per-Åke Larshans, Eva Thuresson och Lennart Nordahl.

Arbetet med att skapa gemensamhetsanläggningen är komplicerat och styrelsen tror att bästa sättet att hålla nere kostnaderna och skapa de bästa förutsättningarna är att ge väggruppen mandat att företräda Plintsbergs byförening i processen gentemot Lantmäteriet och i förekommande fall Leksands kommun.

Styrelsen föreslår:

Att Plintsbergs del av väggruppen ges mandat att företräda Plintsbergs byförening i frågan om byvägarna gentemot Lantmäteriet och Leksands kommun.  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *