Budkavlen går

88656C97-819D-4DD8-BE79-95BC873C8F08

Förr i tiden, före telefon och internet, fanns andra sätt att snabbt sprida meddelanden. I byn har bildens budkavlar varit redskap för meddelanden. När en gård fått budkavlen skulle den snabbt transporteras till nästa. Om ingen var hemma hängdes den upp utanför dörren och när mottagaren kommit hem skulle den snabbt budas vidare.
På den äldsta kavlen finns spår av lack och hål efter häftstift. Den ser ut att ha använts många gånger.
På en av budkavlarna finns ännu ett meddelande som lyder:

Kungörelse

Medlemmarna tillhörande Plintsbergs by kallas härmed till ordinarie bystämma i bystugan söndagen den 18/12 1949 kl 19:30 
ärenden enl. parg 6 i byårdningen.
Omedelbart efter ovannämnda bystämma håller deltagarna i Plintsbergs tröskverksförening extra sammanträde i och för att besluta om innevarande års tröskavgifter.

Plintsberg den 10/12 1949

Byuppsyningsmannen

Om du vill veta mer om budkavlar

 

 

Plintsbergs kvarn i Rällsjöån

I Rällsjöån som rinner från Rällsjön mot Hyttsjön finns rester från gamla kvarnar som använts av bönder för att mala säd till mjöl. Byarna hade sina egna kvarnar och när man vandrar längs ån kan man se rester från dem. Rällsjö-Brita som föddes 1901 och blev hela 105 år dokumenterade platserna.

Denna karta finns vid Rällsjöåns utlopp vid nr 1.

Sjunde kvarnen från Rällsjön är Plintsbergskvarnen och den revs 1914. Rällsjö -Brita har dokumenterat ”På 1870-talet gick Spåls-Jerk från Bertilsbo, dit och malde. Iklädd skinnbyxor, Vita långstrumpor och Rotashatt.”

Rällsjö Brita hade även en stor passion för sin trädgård i Rällsjöbo och Lena Nygårds berättar om Brita i sin bok ”Rällsjö Brita är mitt namn : en berättelse från självhushållets tid färgad av tre sekler” https://www.smakprov.se/bok/pocket/rallsjo-brita-ar-mitt-namn-en-berattelse-fran-sjalvhushallets-tid-fargad-av-tre-sekel-9789163930072/

En vandring längs ån rekommenderas.