Naturreservatet Sätra hasselskog utökas

DSC05506Länsstyrelsen fattade i juni 2018 beslut om att naturreservatet Sätra hasselskog utökas med 5 ha norrut och det sträcker sig nu in i Plintsberg. Redan när naturreservatet inrättades 2006 var det känt att området som tillhör Plintsberg har höga naturvärden men på grund av den då pågående omarronderingen kunde inte marken i Plintsberg ingå i reservatet.  Nu är omarronderingen slutförd och Naturvårdsverket äger fastigheten.
De höga naturvärdena består bland annat av lövskog som innehåller stora och gamla rönnar som är värdar för den rödlistade rönnpraktbaggens larvutveckling. Rönnpraktbaggen finns i området och behöver skyddas för att finnas kvar. I skötselplanen för området beskrivs bland annat hur rönnarna, som nu hotas av stora skuggande granar, ska få mer ljus för att överleva.
I området finns även kulturvärden som består av tecken från forna tiders jordbruk med övergiven åkermark, stenrösen och stenmurar.
Om du vill veta mer kan du gärna läsa och se kartan för skötselområdet i Länsstyrelsens beslutsunderlag

Svadängs puss är invigd

IMG_1990

Svadängs puss har åter fått en vattenspegel efter restaurering och även om den just nu är täckt av is fanns det en god anledning till träff vid pussen på Plintsberget.
Staffan Müller klippte bandet vid invigningen och just då hördes pärlugglan. Staffan inspirerade till fortsatt naturvård och informerade om fåglar och andra djur som kommer att trivas i och vid pussen, exempelvis knipa och vattensalamander.

IMG_1992

Hockeymatchen spelades utan skridskor och slutade oavgjort. Korv grillades på den fina grillen och alla lämnade platsen mätta och nöjda på alla sätt.