Bystugan – om du vill hyra

Plintsbergs bystuga

Bystugan förvaltas av byföreningen med en styrelse som för 2024 består av:

Ordförande Bitte Henriksson
Kassör Marianne Lindelöf
Sekreterare Marie Söderblom Emanuelsson
Ledamöterna Marita Lagus och Elisabet Forstbach samt suppleanterna Jenny Sarén och Mai Promkamol Snitwongse

Uthyrning

Bystugan
Om du vill hyra bystugan kan du kontakta Anders Henriksson på uthyrning@plintsbergsby.com

På grund av ökade elkostnader höjs kostnaden för uthyrning från 1 september. Höjningen gäller enbart nya bokningar. 

Pris
400 kr halv dag (6 tim) för bybor
800 kr halv dag , övriga

800 kr heldag (mer än 6 tim) bybor
1400 kr heldag övriga

Betalning kan göras genom
Swish:  123 037 38 37 eller
Bankgiro: 5363-1412

Bagarstugan
Uthyrning genom Sven Pellas, telefon 070-2007895

Pris
100 kr för bybor och övriga

Städning
Den som hyr bystugan ansvarar för städning efter genomförd aktivitet.

Det finns även en lägenhet för uthyrning i souterrängvåningen. Den är för närvarande uthyrd för en längre period.