Plintsbergs byförening

Visst bor vi i en fin by och när vi gör saker tillsammans lär vi känna varandra och får på köpet trivsel och god gemenskap. I april genomfördes den årliga bystämman och ordförande och styrelse utsågs för byföreningen. Du kan läsa protokollet under ”Om byn”. Aktuella frågor för styrelsen handlar nu om frågor kring enskilda vägar, förvaltning av bystugan och planering inför midsommar. Vi hoppas att många vill vara delaktiga i skötsel av gemensamma platser i byn, bystugan och förstås olika aktiviteter och festligheter. Och du kommer väl ihåg vår städdag den 10 juni och medlemsavgiften. Läs mer här nedan.

Information och enkät från väggruppen i byn angående Leksands kommuns beslut om enskilda vägar

På Plintsbergs byförenings årsmöte i april 2023 gav väggruppens representant Björn Forsberg information om den pågående processen kring de enskilda vägarna i byn och vad som avhandlats i möten med Lantmäteriet. På mötet uttrycktes önskemål från bybor att man ville få tycka till i frågan. Väggruppen har nu tagit fram en enkät som du kan svara på för att göra din röst hörd och för att bidra till att väggruppen får en bild av hur bybor tänker kring frågan som hjälper gruppen i den fortsatta processen.
Byns fastighetsägare får i dagarna ett brev i sin brevlåda. Fastighetsägare som inte har en brevlåda i byn får den skickad till bostadsadressen. Läs informationen om processen och hur du kan lämna ditt svar.
Du kan även läsa brevet här nedan.

Om du vill läsa mer om Leksands kommuns beslut kring de enskilda vägarna kan du läsa här: https://www.leksand.se/medborgare/boende-trafik-och-miljo/trafik-gator-och-vagar/enskilda-vagar/