Uppfräschad trösklada

I byn finns en gemensam trösklada. Den har stått på platsen sedan 1920 och under årens lopp främst använts som trösklada. Den var också brandstation under perioden då byns brandspruta förvarades här. Under älgjakterna har den också använts som slaktlada. Nu för tiden används den mest som förråd. På vintern förvaras till exempel sittmöblerna där som står vid utsiktsplatsen under sommaren. Under de drygt hundra åren som den stått där har den blir ommålad ett antal gånger och de senaste åren har tecknen på att ladan behövts målas om blivit allt tydligare. Nu är det alltså gjort.
Tack Sven, Armin, Karl-Erik och Martin som lagt ner möda och målat så att byn fått en uppfräschad lada.