Budkavlen går

88656C97-819D-4DD8-BE79-95BC873C8F08

Förr i tiden, före telefon och internet, fanns andra sätt att snabbt sprida meddelanden. I byn har bildens budkavlar varit redskap för meddelanden. När en gård fått budkavlen skulle den snabbt transporteras till nästa. Om ingen var hemma hängdes den upp utanför dörren och när mottagaren kommit hem skulle den snabbt budas vidare.
På den äldsta kavlen finns spår av lack och hål efter häftstift. Den ser ut att ha använts många gånger.
På en av budkavlarna finns ännu ett meddelande som lyder:

Kungörelse

Medlemmarna tillhörande Plintsbergs by kallas härmed till ordinarie bystämma i bystugan söndagen den 18/12 1949 kl 19:30 
ärenden enl. parg 6 i byårdningen.
Omedelbart efter ovannämnda bystämma håller deltagarna i Plintsbergs tröskverksförening extra sammanträde i och för att besluta om innevarande års tröskavgifter.

Plintsberg den 10/12 1949

Byuppsyningsmannen

Om du vill veta mer om budkavlar