Alice gör fint vid slogboden

Alice, 8 år, är på utflykt till slogboden. Medan hon väntar på att utflyktskorven blir grillad hjälper hon till att borsta bort gul målarfärg på stenhällen med stålborste. Någon tidigare besökare har målat de vackra stenhällarna med färg som är svår att få bort. Tack för att du gör fint Alice!

Utvecklingsidéer

fullsizeoutput_a0cUnder ett inspirerande utvecklingsmöte i bystugan med 21 engagerade deltagare växte gemensamma idéer fram om hur olika aktiviteter i och kring bystugan kan utveckla gemenskapen i byn. Bystugeföreningens ordförande Martin Jansson ledde samtalen som resulterade i en fylld vägg med tankar och förbättringsförslag. Det visade sig att det rådde stor samsyn mellan förbättringsförslagen och det blev ganska enkelt att prioritera tre olika utvecklingsområden som blev:
1. Förbättrad utemiljö med idéer om att den bör anpassas så att bystugan blir trevligare  att använda under sommarhalvåret och fungera bättre för yngre familjer med barn.
2. Utvecklad innemiljö som många ansåg skulle ha bättre ljudmiljö, modern utrustning för att dela sport och filmupplevelser samt större variation i möblering.
3. Variation i aktiviteter för att tillgodose olika målgruppers behov av mötesplats och aktiviteter.
När alla ätit en god sopplunch som serverades av ”Katarinas Bröd och Kaka” hade tre arbetsgrupper satts samman som kommer att arbeta fram konkreta förslag. Styrelsen kommer att hålla samman arbetet.