Om byn

”I den djupa dalen mellan Tällberg och Plintsberg går järnvägen från Rättvik till Leksand och där ligger Tällbergs station bland några fryskallt ljusmålade hus med handelsbodar samt några äldre gårdar, som alla höra till Plintsbergs by”

”Denna nedre klase av byn kring bangården har kallats Skräddargårdarna. Av byns 45 gårdar klättra de övriga uppför branten, ända upp på högsta bergkammen, där nakna granithällar gå i dagen.”

”En hemgjord vindmotor stiger över högsta skogskanten längst norr i byn och på bergåsens högsta klint står ett utsiktstorn med ungefär samma rundsyn som från Tällberg. – Redan från hällarna norr i byn har man härliga syner åt ömse håll.”

Året är 1921 och det är första gången som Plintsbergs by är omskriven. Då i verket ”Med Dalälven från källorna till havet” av Karl Erik Forslund.

DSC03470

Plintsberg är en naturnära och lugn by!
Bebyggelsen letar sig upp efter Plintsberget mot 330 möh.
Både de äldre husen och de nybyggda är av trä, oftast timmer. Gårdarna ligger fint spridda i sluttningarna och längs byvägarna. Mellan gårdarna finns åkrar och ängar med en rik flora.

Naturskönheten blir ofta bedövande med utsikt över Österviken, Storsiljan och  Rättviken.  En golfbana bidrar till ett öppet landskap.

Läget nära riksvägen och centralorten Leksand men ändå en bit ifrån skapar en unik rofylld miljö.
Sedan 1914 når man byn med järnväg. Stockholm är ca 3 timmar bort!

Byföreningens årsmötesprotokoll