Välkommen till utvecklingsmöte

DSC05535Bystugan är till för dig och oss alla i byn. Kanske du har idéer om hur den skulle kunna användas och utvecklas? Kom och bidra med dina tankar och idéer på utvecklingsmöte i bystugan söndagen 14 oktober kl 11:00.

Sopplunch kommer att serveras av ”Katarinas Bröd och Kaka” till självkostnadspris.
Du kan också passa på att köpa bröd av Katarina.

Därefter hjälps vi åt med höstarbete kring bystugan och andra gemensamma platser i byn. Buskar behöver klippas ner bakom bystugan och det är dags att möblerna vid utsiktsplatsen flyttas inomhus. Slogboden och området runt den behöver städas.

Välkomna!

Plintsbergs bystugeförening

Naturreservatet Sätra hasselskog utökas

DSC05506Länsstyrelsen fattade i juni 2018 beslut om att naturreservatet Sätra hasselskog utökas med 5 ha norrut och det sträcker sig nu in i Plintsberg. Redan när naturreservatet inrättades 2006 var det känt att området som tillhör Plintsberg har höga naturvärden men på grund av den då pågående omarronderingen kunde inte marken i Plintsberg ingå i reservatet.  Nu är omarronderingen slutförd och Naturvårdsverket äger fastigheten.
De höga naturvärdena består bland annat av lövskog som innehåller stora och gamla rönnar som är värdar för den rödlistade rönnpraktbaggens larvutveckling. Rönnpraktbaggen finns i området och behöver skyddas för att finnas kvar. I skötselplanen för området beskrivs bland annat hur rönnarna, som nu hotas av stora skuggande granar, ska få mer ljus för att överleva.
I området finns även kulturvärden som består av tecken från forna tiders jordbruk med övergiven åkermark, stenrösen och stenmurar.
Om du vill veta mer kan du gärna läsa och se kartan för skötselområdet i Länsstyrelsens beslutsunderlag