Vann du på midsommarlotteriet?

På midsommarlotteriet i Plintsberg finns vinster kvar som kan hämtas av lyckliga vinnare.
Se nedan om du har ”rätt” nummer och hur du gör för att hämta din vinst.

Plintsbergs byförening

Visst bor vi i en fin by och när vi gör saker tillsammans lär vi känna varandra och får på köpet trivsel och god gemenskap. I april genomfördes den årliga bystämman och ordförande och styrelse utsågs för byföreningen. Du kan läsa protokollet under ”Om byn”. Aktuella frågor för styrelsen handlar nu om frågor kring enskilda vägar, förvaltning av bystugan och planering inför midsommar. Vi hoppas att många vill vara delaktiga i skötsel av gemensamma platser i byn, bystugan och förstås olika aktiviteter och festligheter. Och du kommer väl ihåg vår städdag den 10 juni och medlemsavgiften. Läs mer här nedan.

Information och enkät från väggruppen i byn angående Leksands kommuns beslut om enskilda vägar

På Plintsbergs byförenings årsmöte i april 2023 gav väggruppens representant Björn Forsberg information om den pågående processen kring de enskilda vägarna i byn och vad som avhandlats i möten med Lantmäteriet. På mötet uttrycktes önskemål från bybor att man ville få tycka till i frågan. Väggruppen har nu tagit fram en enkät som du kan svara på för att göra din röst hörd och för att bidra till att väggruppen får en bild av hur bybor tänker kring frågan som hjälper gruppen i den fortsatta processen.
Byns fastighetsägare får i dagarna ett brev i sin brevlåda. Fastighetsägare som inte har en brevlåda i byn får den skickad till bostadsadressen. Läs informationen om processen och hur du kan lämna ditt svar.
Du kan även läsa brevet här nedan.

Om du vill läsa mer om Leksands kommuns beslut kring de enskilda vägarna kan du läsa här: https://www.leksand.se/medborgare/boende-trafik-och-miljo/trafik-gator-och-vagar/enskilda-vagar/

Det våras och styrelsen informerar om en proposition inför årsmötet

Vårtecken

Den 16 april kl 15 är det årsmöte och för att du ska kunna vara förberedd på en proposition som styrelsen kommer att presentera på mötet följer information om den här redan nu:

Proposition från styrelsen till årsmötet 2023-04-16

Som bekant driver Leksands kommun frågan om att skapa nya gemensamhetsanläggningar av byvägarna inom kommunen. Arbetet med att skapa gemensamhetsanläggningarna bedrivs via Lantmäteriet.

Sedan våren 2022 finns en kontaktgrupp från Plintsberg/Västberg gentemot Lantmäteriet som idag består av: från Plintsberg: Björn Forsberg (sammankallande), Conny Sundqvist, Karl Klevert, Lars Lindelöf, Åke Dalin och Jahn Östberg; från Västberg: Per-Åke Larshans, Eva Thuresson och Lennart Nordahl.

Arbetet med att skapa gemensamhetsanläggningen är komplicerat och styrelsen tror att bästa sättet att hålla nere kostnaderna och skapa de bästa förutsättningarna är att ge väggruppen mandat att företräda Plintsbergs byförening i processen gentemot Lantmäteriet och i förekommande fall Leksands kommun.

Styrelsen föreslår:

Att Plintsbergs del av väggruppen ges mandat att företräda Plintsbergs byförening i frågan om byvägarna gentemot Lantmäteriet och Leksands kommun.